สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนกะทู้วิทยา 51 ถ.วิชิตสงคราม ม.6 ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83120 ครูวงพร กุลวรางกูร
ครูรัชดา ดำคงแสง
  081-0791945
2 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 73/3 ถ.เทพกระษัตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ครูสุรีย์พร สุริยปราการ   081-0903921
3 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ 135 หมู่ 2 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ครูวาสนา คงศรี   0918265270
4 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 1 ถ.ดำรง ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ครูพรรณทิภา ทองนวล   0895933069
5 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 189 ม.1 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต ครูสุภาวรรณ วรนพกุล   093-6291444
6 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม "จุติ-ก้องอนุสรณ์" 99 ถ.เชิงทะเล-บ้านดอน ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ครูสมภพ คมกล้า   087-2749800
7 โรงเรียนเมืองถลาง 150 ม.5 ถ.เทพกระษัตรี ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110  

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ว่าที่ร.ต.ชนะภัย ชลธาร (Tel : 0897285886, lee@pkw.ac.th)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]