งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 กลุ่ม จังหวัดภูเก็ต ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกะทู้วิทยา ห้องเศรษฐกิจพอเพียง 10 พ.ย. 2560 09.00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกะทู้วิทยา ห้องเศรษฐกิจพอเพียง 10 พ.ย. 2560 09.00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกะทู้วิทยา ใต้ถุนอาคาร4 (ล๊อคกลาง) 10 พ.ย. 2560 09.00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกะทู้วิทยา ใต้ถุนอาคาร4 (ล๊อคกลาง) 10 พ.ย. 2560 09.00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนกะทู้วิทยา อาคาร3 ห้อง 317 10 พ.ย. 2560 09.00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนกะทู้วิทยา อาคาร3 ห้อง 317 10 พ.ย. 2560 09.00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนกะทู้วิทยา โรงอาหาร 10 พ.ย. 2560 09.00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนกะทู้วิทยา โดมจามจุรี 10 พ.ย. 2560 09.00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนกะทู้วิทยา ใต้ถุนอาคาร4 (ล๊อคกลาง) 10 พ.ย. 2560 09.00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนกะทู้วิทยา ใต้ถุนอาคาร4 (ล๊อคกลาง) 10 พ.ย. 2560 09.00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนกะทู้วิทยา ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 10 พ.ย. 2560 09.00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนกะทู้วิทยา ห้องโสตทัศนูปกรณ์ 10 พ.ย. 2560 09.00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนกะทู้วิทยา 121 10 พ.ย. 2560 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ว่าที่ร.ต.ชนะภัย ชลธาร (Tel : 0897285886, lee@pkw.ac.th)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]