งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 กลุ่ม จังหวัดภูเก็ต ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง ห้องประชุมระดมพล โรงเรียนเมืองถลาง 11 พ.ย. 2560 08.40-09.10 แต่งกาย นุ่งผ้าแดง ลงทะเบียนการแข่งขัน เวลา 08.00-08.30 น
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง ห้องประชุมระดมพล โรงเรียนเมืองถลาง 11 พ.ย. 2560 09.10-09.30 แต่งกาย นุ่งผ้าแดง ลงทะเบียนการแข่งขัน เวลา 08.00-08.30 น
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง ห้องประชุมระดมพล โรงเรียนเมืองถลาง 11 พ.ย. 2560 09.30-09.50 แต่งกาย นุ่งผ้าแดง ลงทะเบียนการแข่งขัน เวลา 08.00-08.30 น
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง ห้องประชุมระดมพล โรงเรียนเมืองถลาง 11 พ.ย. 2560 09.50-10.10 แต่งกาย นุ่งผ้าแดง ลงทะเบียนการแข่งขัน เวลา 08.00-08.30 น
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง ห้องประชุมระดมพล โรงเรียนเมืองถลาง 11 พ.ย. 2560 10.10-10.50 แต่งกาย นุ่งผ้าแดง ลงทะเบียนการแข่งขัน เวลา 08.00-08.30 น
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง ห้องประชุมระดมพล โรงเรียนเมืองถลาง 11 พ.ย. 2560 10.50-11.10 แต่งกาย นุ่งผ้าแดง ลงทะเบียนการแข่งขัน เวลา 08.00-08.30 น
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองถลาง ห้องประชุมระดมพล โรงเรียนเมืองถลาง 11 พ.ย. 2560 11.20-11.40 แต่งกายเต็มรูปแบบ ลงทะเบียนการแข่งขัน 08.00 - 08.30 น
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง ห้องประชุมระดมพล โรงเรียนเมืองถลาง 11 พ.ย. 2560 11.40-12.00 แต่งกายเต็มรูปแบบ ลงทะเบียนการแข่งขัน 08.00 - 08.30 น
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง ห้องประชุมระดมพล โรงเรียนเมืองถลาง 11 พ.ย. 2560 12.30-12.50 แต่งกายเต็มรูปแบบ ลงทะเบียนการแข่งขัน 08.00 - 08.30 น
10 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนเมืองถลาง ห้องประชุมระดมพล โรงเรียนเมืองถลาง 11 พ.ย. 2560 12.50-13.00 แต่งกายเต็มรูปแบบ ลงทะเบียนการแข่งขัน 08.00 - 08.30 น


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ว่าที่ร.ต.ชนะภัย ชลธาร (Tel : 0897285886, lee@pkw.ac.th)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]