งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 กลุ่ม จังหวัดภูเก็ต ณ จังหวัดภูเก็ต
ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 693 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง 513-514 10 พ.ย. 2560 12.00-16.30 ลงทะเบียน เวลา 11.00 และแข่งขันเวลา 12.00 น.
2 694 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร5 ชั้น 1 ห้อง 513-514 11 พ.ย. 2560 08.00-12.00 ลงทะเบียน เวลา 07.00 และแข่งขันเวลา 08.00 น.
3 697 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ห้องโสตทัศนศึกษา ห้อง โสตทัศนศึกษา 10 พ.ย. 2560 12.00-16.30 ลงทะเบียน เวลา 11.00 และแข่งขันเวลา 12.00 น.
4 698 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต ห้องโสตทัศนศึกษา ห้อง โสตทัศนศึกษา 11 พ.ย. 2560 08.00-12.00 ลงทะเบียน เวลา 07.00 และแข่งขันเวลา 08.00 น.
5 699 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 531-533 10 พ.ย. 2560 12.00-16.30 ลงทะเบียน เวลา 11.00 และแข่งขันเวลา 12.00 น.
6 700 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร5 ชั้น 3 ห้อง 531-533 11 พ.ย. 2560 08.00-12.00 ลงทะเบียน เวลา 07.00 และแข่งขันเวลา 08.00 น.
7 701 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต หอประชุมกันเกรา 10 พ.ย. 2560 12.00-16.30 ลงทะเบียน เวลา 11.00 และแข่งขันเวลา 12.00 น.
8 702 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต หอประชุมกันเกรา 11 พ.ย. 2560 08.00-12.00 ลงทะเบียน เวลา 07.00 และแข่งขันเวลา 08.00 น.
9 703 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 4 ห้อง กิจกรรม/413 11 พ.ย. 2560 08.00-12.00 ลงทะเบียน เวลา 07.00 และแข่งขันเวลา 08.00 น.
10 704 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 4 ห้อง กิจกรรม/413 11 พ.ย. 2560 08.00-12.00 ลงทะเบียน เวลา 07.00 และแข่งขันเวลา 08.00 น.
11 705 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723 11 พ.ย. 2560 09.00-09.30 ลงทะเบียน เวลา 08.00 และแข่งขันเวลา 09.00 น.
12 706 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723 11 พ.ย. 2560 09.30-10.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00 และแข่งขันเวลา 09.30 น.
13 707 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 526 ชั้น 2 ห้อง 526 10 พ.ย. 2560 13.00-14.00 ลงทะเบียน 12.00และแข่งเวลา13.00น.
14 708 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724-725 11 พ.ย. 2560 08.00-10.00 ลงทะเบียน เวลา 07.00 และแข่งขันเวลา 08.00 น.
15 709 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
16 710 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง กิจกรรม/413 11 พ.ย. 2560 12.30-16.30 ลงทะเบียน เวลา 11.00 และแข่งขันเวลา 12.30 น.
17 711 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 721 11 พ.ย. 2560 09.00-10.00 ลงทะเบียน เวลา 08.00 และแข่งขันเวลา 09.00 น.
18 712 การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
19 713 การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง กิจกรรม/413 11 พ.ย. 2560 12.30-16.30 ลงทะเบียน เวลา 11.00 และแข่งขันเวลา 12.30 น.
20 714 การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723 11 พ.ย. 2560 10.30-11.30 ลงทะเบียน เวลา 09.00 และแข่งขันเวลา 10.30 น.
21 715 การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724-725 11 พ.ย. 2560 08.00-12.00
-
22 716 การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
23 717 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง กิจกรรม/413 11 พ.ย. 2560 08.00-12.00 ลงทะเบียน เวลา 07.00 และแข่งขันเวลา 08.00 น.
24 718 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 723 11 พ.ย. 2560 10.00-10.30
-
25 719 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร 7 ชั้น 2 ห้อง 724-725 11 พ.ย. 2560 08.00-11.00 ลงทะเบียน เวลา 07.00 และแข่งขันเวลา 08.00 น.
26 720 การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
-
-
27 721 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร6 ห้อง สมุด 10 พ.ย. 2560 12.00-16.30 ลงทะเบียน เวลา 11.00 และแข่งขันเวลา 12.00 น.
28 722 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีภูเก็ต อาคาร6 ห้อง สมุด 11 พ.ย. 2560 08.00-12.00 ลงทะเบียน เวลา 07.00 และแข่งขันเวลา 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ ว่าที่ร.ต.ชนะภัย ชลธาร (Tel : 0897285886, lee@pkw.ac.th)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]