แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ภูเก็ต 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย 125 99 82.5% 14 11.67% 6 5% 1 0.83% 120
2 โรงเรียนสตรีภูเก็ต 124 83 76.85% 15 13.89% 7 6.48% 3 2.78% 108
3 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 103 64 64% 17 17% 12 12% 7 7% 100
4 โรงเรียนเมืองถลาง 76 35 49.3% 17 23.94% 13 18.31% 6 8.45% 71
5 โรงเรียนกะทู้วิทยา 80 34 44.74% 18 23.68% 14 18.42% 10 13.16% 76
6 โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา 62 28 48.28% 14 24.14% 9 15.52% 7 12.07% 58
7 โรงเรียนภูเก็ตไทยหัวอาเซียนวิทยา 79 26 34.21% 24 31.58% 12 15.79% 14 18.42% 76
8 โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา 64 18 33.33% 15 27.78% 9 16.67% 12 22.22% 54
9 โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม 42 17 44.74% 5 13.16% 5 13.16% 11 28.95% 38
10 โรงเรียนวิชิตสงคราม 44 14 35% 12 30% 6 15% 8 20% 40
11 โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ต 57 13 23.21% 17 30.36% 12 21.43% 14 25% 56
12 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๖ จังหวัดภูเก็ต 53 12 28.57% 6 14.29% 13 30.95% 11 26.19% 42
13 โรงเรียนดาราสมุทร 39 11 31.43% 7 20% 10 28.57% 7 20% 35
14 โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา(ในพระอุปถัมภ์ฯ) 34 10 31.25% 8 25% 8 25% 6 18.75% 32
15 โรงเรียนขจรเกียรตินานาชาติ ภูเก็ต 15 3 20% 5 33.33% 5 33.33% 2 13.33% 15
16 โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
17 โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ว่าที่ร.ต.ชนะภัย ชลธาร (Tel : 0897285886, lee@pkw.ac.th)
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]