การแข่งขันระดับภาค

 แจ้งตัวแทนแข่งขันในระดับภาคให้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อนักเรียน
ครูผู้ควบคุมทีม ให้ถูกต้อง ตอนนี้ระบบได้เปิดให้แก้ไขได้แล้ว
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:51 น.