พิธีเปิด
10 พ.ย. 2560 พิธีเปิด “มหกรรมวิชาการ จ.ภูเก็ต”
ณ หอประชุมหลวงพ่อเพรา พุทธสโร โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย
    -   นิทรรศการจากโรงเรียนต่าง ๆ
    -   บูทแนะแนวการศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ
    -   การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง
(ตั้งแต่เวลา 09.00 เป็นต้นไป)
วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 14:13 น.