การแข่งโครงงานวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 การส่งเล่มรายงานโครงงาน 

 โครงงานวิทยาศาสตร์ให้ส่งเล่มรายงานในวันแข่งขัน

 โครงงานคณิตศาสตร์ให้ส่งเล่มรายงานภายในวันที่ 6/11/60
วันศุกร์ ที่ 03 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17:20 น.