การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit)
เปลี่ยนแปลงสถานที่แข่งขันจาก หอประชุมกันเกรา เป็น  หอประชุมมะฮอกกานี
วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:59 น.