งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (พังงา)
ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน และ โรงเรียนสตรีพังงา.
ระหว่าง วันที่ ..7 - 8 .. เดือน .พฤศจิกายน.. พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 682 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 80 ปี 7 พ.ย. 2560 09.00 - 16.00
-
2 683 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 80 ปี 7 พ.ย. 2560 09:00-16:00
-
3 684 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 80 ปี 7 พ.ย. 2560 09:00-16:00
-
4 685 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 80 ปี 7 พ.ย. 2560 09:00-16:00
-
5 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 80 ปี 7 พ.ย. 2560 09:00-16:00
-
6 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 80 ปี 7 พ.ย. 2560 09:00-16:00
-
7 627 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 80 ปี 7 พ.ย. 2560 09.00 - 16.00
-
8 628 การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 80 ปี 7 พ.ย. 2560 09:00-16:00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]