งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (พังงา)
ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน และ โรงเรียนสตรีพังงา.
ระหว่าง วันที่ ..7 - 8 .. เดือน .พฤศจิกายน.. พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 135 8 พ.ย. 2560 09:00-12:00
-
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 8 พ.ย. 2560 09:00-12:00
-
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 8 พ.ย. 2560 09:00-12:00
-
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 8 พ.ย. 2560 09:00-12:00
-
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 133 8 พ.ย. 2560 09:00-12:00
-
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 8 พ.ย. 2560 09:00-12:00
-
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 7 พ.ย. 2560 09.30-12.00
-
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126 7 พ.ย. 2560 09.30-12.00
-
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 136 7 พ.ย. 2560 09:00-12:00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 132 7 พ.ย. 2560 09:00-12:00
-
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 7 พ.ย. 2560 08.00-17.00
-
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 125 7 พ.ย. 2560 08.00-17.00
-
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 7 พ.ย. 2560 13.00-15.30
-
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 134 7 พ.ย. 2560 13.00-15.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]