งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (พังงา)
ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน และ โรงเรียนสตรีพังงา.
ระหว่าง วันที่ ..7 - 8 .. เดือน .พฤศจิกายน.. พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 7 พ.ย. 2560 09:00-12:00
-
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 7 พ.ย. 2560 13:00-16:00
-
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 7 พ.ย. 2560 09:00-12:00
-
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 7 พ.ย. 2560 13:00-16:00
-
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 7 พ.ย. 2560 09:00-12:00
-
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 7 พ.ย. 2560 13:00-16:00
-
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน หอประชุม 8 พ.ย. 2560 13:00
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน หอประชุม 8 พ.ย. 2560 13:00
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 8 พ.ย. 2560 09:00-12:00
-
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 8 พ.ย. 2560 09:00-12:00
-
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 7 พ.ย. 2560 09:00-12:00
-
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 7 พ.ย. 2560 13:00-16:00
-
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 8 พ.ย. 2560 09:00-12:00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]