งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14 (พังงา)
ณ โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน และ โรงเรียนสตรีพังงา.
ระหว่าง วันที่ ..7 - 8 .. เดือน .พฤศจิกายน.. พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 7 พ.ย. 2560 09.00
-
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 7 พ.ย. 2560 09.00
-
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 7 พ.ย. 2560 09.00
-
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ระเบียงหน้าห้อง122 7 พ.ย. 2560 09.00
-
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 7 พ.ย. 2560 13:00
-
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 7 พ.ย. 2560 13:00
-
7 049 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 7 พ.ย. 2560 13:00
-
8 050 การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ระเบียงหน้าห้อง123 7 พ.ย. 2560 13:00
-
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 121 8 พ.ย. 2560 09.00
-
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 122 8 พ.ย. 2560 09.00
-
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 124 8 พ.ย. 2560 09.00
-
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 8 พ.ย. 2560 09.00
-
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีพังงา อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 111 8 พ.ย. 2560 09.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]