แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.พังงา 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 131 93 73.81% 20 15.87% 11 8.73% 2 1.59% 126
2 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 120 70 61.4% 20 17.54% 16 14.04% 8 7.02% 114
3 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 76 44 61.97% 14 19.72% 8 11.27% 5 7.04% 71
4 โรงเรียนทับปุดวิทยา 76 38 55.07% 21 30.43% 8 11.59% 2 2.9% 69
5 โรงเรียนสตรีพังงา 61 35 58.33% 7 11.67% 9 15% 9 15% 60
6 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 71 27 39.13% 28 40.58% 8 11.59% 6 8.7% 69
7 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 49 21 44.68% 17 36.17% 5 10.64% 4 8.51% 47
8 โรงเรียนกะปงพิทยาคม 54 20 41.67% 10 20.83% 11 22.92% 7 14.58% 48
9 โรงเรียนเกาะยาววิทยา 31 13 43.33% 4 13.33% 6 20% 7 23.33% 30
10 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 70 11 21.15% 15 28.85% 6 11.54% 20 38.46% 52
11 โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 22 6 31.58% 9 47.37% 2 10.53% 2 10.53% 19
12 โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต 27 6 23.08% 6 23.08% 5 19.23% 9 34.62% 26
13 โรงเรียนคลองเคียนราษฎร์รังสรรค์ 31 4 14.81% 10 37.04% 11 40.74% 2 7.41% 27
14 โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา 26 3 13.64% 8 36.36% 4 18.18% 7 31.82% 22
15 โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม 26 2 9.09% 6 27.27% 7 31.82% 7 31.82% 22
16 โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา 23 1 5.56% 5 27.78% 6 33.33% 6 33.33% 18
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]