สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 020 โรงเรียนอ่าวกะพ้อ 22 43 28
2 001 โรงเรียนกะปงพิทยาคม 54 119 83
3 003 โรงเรียนคลองเคียนราษฎร์รังสรรค์ 31 60 47
4 004 โรงเรียนคุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม 76 174 102
5 006 โรงเรียนดีบุกพังงาวิทยายน 131 316 198
6 007 โรงเรียนตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม 26 39 32
7 008 โรงเรียนตะกั่วป่า"เสนานุกูล" 120 264 164
8 009 โรงเรียนตะกั่วป่าคีรีเขต 27 50 38
9 011 โรงเรียนทับปุดวิทยา 76 184 112
10 014 โรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา 26 67 32
11 013 โรงเรียนทุ่งโพธิ์วิทยา 49 85 59
12 012 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา 71 142 98
13 018 โรงเรียนสตรีพังงา 61 123 81
14 002 โรงเรียนเกาะยาววิทยา 31 57 47
15 005 โรงเรียนดาริสสลามวิทยา 0 0 0
16 010 โรงเรียนตัรปียะห์อิสลามียะห์ 0 0 0
17 016 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 70 156 95
18 017 โรงเรียนศรัธาธรรม 0 0 0
19 019 โรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา 23 32 28
20 015 โรงเรียนเทศบาลบ้านย่านยาว 0 0 0
รวม 894 1911 1244
3155

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]