งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร และโรงเรียนสตรีระนอง
ระหว่าง วันที่ 10 - 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 232 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00 -
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 233 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00 -
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 10 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ให้ผู้เข้าแข่งขันนำบอร์ด ชิ้นงาน พร้อมรูปเล่ม 5 เล่ม มาวางในเวลา 08.30-09.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 10 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ให้ผู้เข้าแข่งขันนำบอร์ด ชิ้นงาน พร้อมรูปเล่ม 5 เล่ม มาวางในเวลา 08.30-09.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223 10 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ให้ผู้เข้าแข่งขันนำบอร์ด ชิ้นงาน พร้อมรูปเล่ม 5 เล่ม มาวางในเวลา 08.30-09.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 224 10 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ให้ผู้เข้าแข่งขันนำบอร์ด ชิ้นงาน พร้อมรูปเล่ม 5 เล่ม มาวางในเวลา 08.30-09.00 น. ณ ห้องแข่งขัน
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 10 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนการแข่งขัน ในเวลา 08.30 น.
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 431 10 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ให้ผู้เข้าแข่งขันเข้าทดสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนการแข่งขัน ในเวลา 08.30 น.
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 10 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 10 พ.ย. 2560 13.00-16.00
-
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 11 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 236 11 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 11 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง 231 11 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]