งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
ณ โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร และโรงเรียนสตรีระนอง
ระหว่าง วันที่ 10 - 12 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 300 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 10 พ.ย. 2560 13.00 น. นักเรียนลงทะเบียนก่อนแข่งขัน 30 นาที
2 301 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 333 10 พ.ย. 2560 09.00 น. นักเรียนลงทะเบียนก่อนแข่งขัน 30 นาที
3 302 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 10 พ.ย. 2560 09.00 น. นักเรียนมาลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
4 303 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 10 พ.ย. 2560 13.00 น. นักเรียนมาลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
5 304 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสต 10 พ.ย. 2560 09.00 น. นักเรียนมาลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
6 641 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสต 10 พ.ย. 2560 13.00 น. นักเรียนมาลงทะเบียนก่อนเวลาแข่งขันอย่างน้อย 30 นาที
7 305 การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
-
-
8 306 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
-
-
9 307 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 10 พ.ย. 2560 09.00 น. นักเรียนลงทะเบียนก่อนแข่งขัน 30 นาที
10 308 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 331 10 พ.ย. 2560 13.00 น. นักเรียนลงทะเบียนก่อนแข่งขัน 30 นาที
11 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 321 10 พ.ย. 2560 09.00 น. นักเรียนลงทะเบียนก่อนแข่งขัน 30 นาที
12 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 323 10 พ.ย. 2560 09.00 น. นักเรียนลงทะเบียนก่อนแข่งขัน 30 นาที
13 661 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 336 10 พ.ย. 2560 09.00 น. นักเรียนลงทะเบียนก่อนแข่งขัน 30 นาที


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]