แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 14 (พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) [กลุ่ม สพม.ระนอง 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนรวม - ภาษาไทย เรียนรวม - ศิลปะ
เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนสตรีระนอง 126 103 84.43% 16 13.11% 3 2.46% 0 0% 122
2 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 106 84 84% 11 11% 3 3% 2 2% 100
3 โรงเรียนกระบุรีวิทยา 114 71 69.61% 19 18.63% 9 8.82% 3 2.94% 102
4 โรงเรียนปากจั่นวิทยา 54 28 56% 11 22% 7 14% 4 8% 50
5 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 59 21 36.21% 24 41.38% 8 13.79% 5 8.62% 58
6 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 51 17 36.17% 19 40.43% 7 14.89% 4 8.51% 47
7 โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 38 17 53.13% 11 34.38% 3 9.38% 1 3.13% 32
8 โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา 34 11 39.29% 8 28.57% 5 17.86% 4 14.29% 28
9 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ 17 7 46.67% 4 26.67% 1 6.67% 3 20% 15
10 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา 8 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 2 25% 8
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]