สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกระบุรีวิทยา 114 256 175
2 002 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา 59 124 82
3 004 โรงเรียนปากจั่นวิทยา 54 111 85
4 006 โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร 106 237 152
5 008 โรงเรียนละอุ่นวิทยาคาร 38 90 64
6 009 โรงเรียนสตรีระนอง 126 326 210
7 010 โรงเรียนสุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ 17 25 20
8 003 โรงเรียนดำรงศาสน์วิทยา 34 48 40
9 005 โรงเรียนพัฒนศาสน์วิทยา 8 16 14
10 007 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 51 89 62
รวม 607 1322 904
2226

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]