งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

เพิ่มเติม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรณีพบมีข้อผิดพลาดหรือมีข้อสงสัยในการจัดการ  สอบถามได้ทางไลน์ ID: samsuw2507 หรือโทรศัพท์มือถือ 08-6168-5522 นายสำเริง สุวรรณพงค์ รองผอ.สพป.สฎ.3 หรือ นางวรรณดี ชาญณรงค์ ผอ.กลุ่มสจ.สพป.สฎ.3 
โทรศัพท์มือถือ 09-5429-7368 ทางไลน์ ID: wandeechan 
ซึ่งรับผิดชอบการดำเนินงานจัดการแข่งขันฯ

 
  จำนวนทีมของแต่ละเขตพื้นที่
จำนวนทีมของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา  ที่เข้าทำการแข่งขัน
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:27 น.
  การเข้าใช้งานโปรแกรมฯระดับโรงเรียน ที่เป็นตัวแทนแต่ละเขตพื้นที่
การเข้าใช้งานโปรแกรมฯระดับโรงเรียน ที่เป็นตัวแทนแต่ละเขตพื้นที่  ให้ใช้เลข UserและPassword ที่ได้รับเมื่อคราวระดับเขตพื้นที่หรือกลุ่มโรงเรียน
และการที่จะเข้าดูรายชื่อผู้แข่งขันในแต่ละกิจกรรม ให้ไปที่แท็ป เมนู ทางซ้ายมือ ใต้หน้าแรก มีแท็บ
รายชื่อนักเรียน ครู แต่ละกิจกรรม ให้คลิ๊กเลือกที่นี่ แล้วจะไปยังหน้าที่จะให้เลือกดูต่อๆไป
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12:53 น.
  การโอนข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมฯระดับภาคใต้ สมบูรณ์แล้ว
การโอนข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมฯระดับภาคใต้ สมบูรณ์แล้ว
ขอขอบคุณ คุณครูไพศาล  ชนะกุล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม สพม.36 ที่ช่วยเหลือการImportจากระดับเขตเข้าสู่ระดับภาคใต้

ให้เขตพื้นที่แต่ละเขต ตรวจความถูกต้อง จำนวนที่ส่งโอนและรับโอน ตรงกันหรือไม่ หากไม่่ ขอประสานแจ้งผู้ดูแลระบบฯครับ
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12:49 น.
  การเปลี่ยนสถานที่ วัน ในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฏศิลป์
มีการเปลี่ยนสถานที่ วัน ในการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ-นาฏศิลป์ ด้วยมีข้อจำกัดในการจัด
ตารางแข่งขันใหม่
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:02 น.
  แจ้งข่าว การโอนข้อมูลจากเขตพื้นที่เข้าสู่ระดับภาค
แจ้งข่าว ทำความเข้าใจเรื่องการโอนข้อมูลจากเขตพื้นที่เข้าสู่ระดับภาคใต้ ทุกเขต ต้องโอนมาให้ระดับภาคใต้ ครบหมด จึงจะดำเนินการได้ในคราวเดียวกัน เมื่อแล้วเสร็จ โรงเรียนที่เป็นตัวแทน จึงจะเข้าใช้งานได้
ณ ตอนนี้  ได้ครบแล้ว  รอผู้พัฒนาโปรแกรมฯดำเนินการIMPORTเข้าระดับภาคใต้ครับ  ขอขอบคุณท่านผู้ดูแลระบบฯของทุกเขตในภาคใต้ มา ณ ที่นี้ครับ
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:52 น.
  สเปคเครื่องและโปรแกรมร์ที่ใช้ในการแข่งขัน
สเปคเครื่องและโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมนักเรียนระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
กลุ่มสาระการเรียรรู้ การงานอาชีพ-คอมพิวเตอร์
รอการแจ้งจากฝ่ายจัดการแข่งขัน ชัดเจนแล้วจะมาแจ้งเพื่อทราบ
วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:38 น.
  แจ้งสถานะการโอนข้อมูลการแข่งขันเข้าสู่ระดับภาคใต้ 2560 ของโรงเรียนสะงกัด สพป.
แจ้งสถานะการโอนข้อมูลการแข่งขันเข้าสู่ระดับภาคใต้  2560 
ของโรงเรียนสังกัด สพป.

 
วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:05 น.
  ประกาศสพฐ. เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่67
หนังสือประกาศสพฐ. เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่67 ปีการศึกษา 2560
วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 22:07 น.
  การโอนข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้(สพป.) ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จากแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
ให้แต่ละเขตพื้นที่  โอนข้อมูล ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2560 นี้ ก่อนเวลา 16.00 น.
ตอนนี้ มีสพป.ตรังเขต 1 และ เขต 2 ได้โอนข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคใต้แล้ว และผู้ดูแลระบบภาคใต้นำเข้าแล้ว ขอขอบคุณมาก
 
วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:31 น.
  แจ้งการส่งเอกสาร โครงการ โครงงาน ผลงาน ที่ต้องจัดส่งล่วงหน้า(ใหม่)
แจ้งการส่งเอกสาร โครงการ โครงงาน ผลงาน ที่ต้องจัดส่งล่วงหน้า(ยกเลิกหนังสือเดิม)
สาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ) สพป.สฎ.2 เป็นเจ้าภาพหลัก 
   ส่วนการงานอาชีพและเทคโนโลยี(คอมพิวเตอร์ ) สพป.สฎ.1 เป็นเจ้าภาพหลัก 
และมีการปรับแนวทางการจัดส่งเอกสาร ให้เป็นส่งด้วยตนเองได้ หรือส่งทางไปรษณีย์ โดยส่งแบบด่วนพิเศษที่เรียกว่าแบบ EMS

หนังสือนำ (ใหม่)
ข้อกำหนด(ใหม่)
วันศุกร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:51 น.
แจ้งเรื่อง การเตรียมเอกสารหลักฐาน โรงเรียนเรียนรวม
แจ้งการส่งเอกสาร โครงการ โครงงาน ผลงาน ที่ต้องจัดส่งล่วงหน้า
แจ้งข่าว จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
แจ้งข่าว จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
มีการปรับสถานที่ ที่ใช้แข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
แจ้งสถานที่แข่งขัน/ประธานฯเลขานุการฯ/ผู้ประสานงานแต่ละศูนย์แข่งขัน
แจ้งขยายการโอนข้อมูลสู่ระดับภาคใต้
แผนผังสนามแข่งขันที่ใช้ในการแข่งขัน(ต่อ)
แผนผังสนามแข่งขันที่ใช้ในการแข่งขัน
การโอนข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้(สพป.) ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จากแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
เลขลำดับที่ใช้ในการแข่งขันของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
การขับเคลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมในส่วนการจัดการแข่งขันฯ
สถานที่แข่งขันทักษะทางวิชาการ
ปฎิทินการดำเนินงานที่เกี่ยวกับระบบโปรแกรมฯ
ยินดีต้อนรับสู่เวอร์ชั่นใหม่

เข้าสู่ระบบ

ระบบจัดการ

สถิติการลงทะเบียน

จำนวนเขตพื้นที่ 30
จำนวนโรงเรียน 1,862
จำนวนทีม 5,811
จำนวนนักเรียน 17,336
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 10,022
จำนวนกรรมการ 0
ครู+นักเรียน 27,358
ครู+นักเรียน+กรรมการ 27,358

คู่มือการใช้งานระบบ

สถิติการเข้าชม

วันนี้ 2,047
เมื่อวาน 6,335
สัปดาห์นี้ 29,080
สัปดาห์ที่แล้ว 19,698
เดือนนี้ 64,335
เดือนที่แล้ว 38,807
ปีนี้ 103,534
ทั้งหมด 103,534