งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 กองบิน 7 21 ธ.ค. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 กองบิน 7 19 ธ.ค. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 กองบิน 7 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร ห้องสมุด 19 ธ.ค. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร ห้องสมุด 20 ธ.ค. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร อาคารโพธิ์เทพนิมิต ชั้น ชั้น 3 ห้อง ม.3 19 ธ.ค. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร อาคารโพธิ์เงิน ชั้น ชั้น 1, ชั้น 2 ห้อง อ.2/1,ป.3/1,อ.2/2, ป.3/1,ป.4/1,ป.4/2 19 ธ.ค. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร อาคารโพธิ์เทพนิมิต ชั้น ชั้น 1, ชั้น 2 ห้อง ป.5/1,ป.5/2,ม.1/1,ม.1/2,ม.2/1,ม.2/2 20 ธ.ค. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร ห้องประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 19 ธ.ค. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดโพธิ์นิมิตร ห้องประชุมโรงเรียนวัดโพธิ์นิมิต 20 ธ.ค. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]