งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา อาคารฟรีเยรีโอ 20 ธ.ค. 2560 09.00-13.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สนามบาสเกตบอล 20 ธ.ค. 2560 09.00-13.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา อาคารฟรีเยรีโอ 19 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สนามบาสเกตบอล 19 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สนามฟุตซอล 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สนามฟุตซอล 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา อาคารโบดวง 21 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา อาคารดอนบอสโก 21 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สนามฟุตซอล 21 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สนามฟุตซอล 21 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา อาคารฟรีเยรีโอ 21 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สนามบาสเกตบอล 21 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 08.00 น.
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา อาคารโบดวง 19 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา อาคารดอนบอสโก 19 ธ.ค. 2560 13.30-16.30 รายงานตัวเวลา 12.30 น.
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา อาคารโบดวง 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา อาคารดอนบอสโก 20 ธ.ค. 2560 13.30-16.30 รายงานตัวเวลา 12.30 น.
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สนามฟุตซอล 19 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทพมิตรศึกษา สนามฟุตซอล 19 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัวเวลา 08.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]