งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม3 อาคาร1 ใต้ถุนอาคาร 19 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม3 อาคาร1 ใต้ถุนอาคาร 20 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม3 อาคาร2 ชั้น 1ห้อง1-2 และชั้น 2 ห้อง 1-2 19 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม3 อาคาร2 ชั้น 1 ห้อง1-2 และชั้น2ห้อง1-2 20 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม3 อาคารอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม3 อาคารอเนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม3 อาคาร 2 ใต้ถุนอาคาร 19 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม3 อาคาร2 ใต้ถุนอาคาร 20 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม3 อาคารอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม3 อาคารอเนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เซนย์โยเซฟ 19 ธ.ค. 2560 08.00-16.30 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 น.
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เซนย์โยเซฟ 20 ธ.ค. 2560 08.00-16.30 น. รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 น.
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เซนย์โยเซฟ 20 ธ.ค. 2560 08.00-16.30 รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 น.
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เซนย์โยเซฟ 21 ธ.ค. 2560 08.00-16.30 น. รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 น.
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก เซนย์โยเซฟ 21 ธ.ค. 2560 08.00-16.30 น. รายงานตัวเวลา 07.30-08.30 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]