งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดท่าไทร อาคารอเนกพิพัฒน์ ห้อง เวทีใต้อาคาร 19 ธ.ค. 2560 09.00 เริ่มรายงานตัว เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าไทร อาคารอเนกพิพัฒน์ ห้อง เวทีใต้อาคาร 20 ธ.ค. 2560 09.00 เริ่มรายงานตัวเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าไทร อาคารอเนกพิพัฒน์ ห้อง เวทีใต้อาคาร 21 ธ.ค. 2560 09.00 เริ่มรายงานตัวเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดท่าไทร อาคารอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2560 09.00 เริ่มรายงานตัวเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าไทร อาคารอเนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2560 09.00 เริ่มรายงานตัวเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าไทร อาคารอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2560 09.00 เริ่มรายงานตัวเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าไทร อาคารอเนกพิพัฒน์ ชั้น 4 ห้อง ห้องประชุม 19 ธ.ค. 2560 09.00 เริ่มรายงานตัวเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าไทร อาคารอเนกพิพัฒน์ ชั้น 4 ห้อง ห้องประชุม 20 ธ.ค. 2560 09.00 เริ่มรายงานตัวเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง เวทีกลางโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 19 ธ.ค. 2560
20 ธ.ค. 2560
09.00-16.30 ภาคเช้า รายงานตัว 08.00 - 09.00 น. ภาคบ่ายรายงานตัว 12.00 - 13.00 น. ลำดับแข่ง 1 - 7 แข่งขันวันที่ 19 ธ.ค.2560 เวลา 09.00-12.00 น. /ลำดับแข่ง 8 - 18แข่งขันวันที่ 19 ธ.ค.2560 เวลา 13.00-16.30 น./ ลำดับแข่ง19 - 25 แข่งขันวันที่ 20 ธ.ค.2560 เวลา 09.00-12.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง เวทีกลางโรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 21 ธ.ค. 2560 09.00-16.30 รายงานตัวที่แข่งขันในภาคเช้า เวลา 08.00-09.00 น. รายงานตัวที่แข่งขันในภาคบ่าย เวลา 12.00-13.00 น. ลำดับแข่ง ุ6 - 15 แข่งขันวันที่ 21 ธ.ค. 2560 เวลา 09.00-12.00 น./ ลำดับแข่ง 16 - 30 แข่งขันวันที่ 21 ธ.ค. 2560 เวลา 13.00-16.30 น.
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารลีลาวดี ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 20 ธ.ค. 2560 09.00-16.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารลีลาวดี ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 19 ธ.ค. 2560 09.00-16.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง อาคารลีลาวดี ชั้น 1 ห้อง ห้องประชุม 21 ธ.ค. 2560 09.00-16.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดท่าไทร อาคารดิตถชาติ ชั้น 2 ห้อง ป.5/1 19 ธ.ค. 2560 09.00 เริ่มรายงานตัวเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดท่าไทร อาคารดิตถชาติ ชั้น 2 ห้อง ป.5/2 19 ธ.ค. 2560 09.00 เริ่มรายงานตัวเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าไทร อาคารดิตถชาติ ชั้น 2 ห้อง ป.6/1 19 ธ.ค. 2560 09.00 เริ่มรายงานตัวเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าไทร อาคารเทศบาลท่าทองใหม่ ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 19 ธ.ค. 2560 09.00 เริ่มรายงานตัวเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าไทร อาคารเทศบาลท่าทองใหม่ ชั้น 3 ห้อง ห้องประชุม 20 ธ.ค. 2560 09.00 เริ่มรายงานตัวเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]