งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารอเนกประสงค์ 19 ธ.ค. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านนาใหญ่ อาคารอเนกประสงค์ 21 ธ.ค. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคารอเนกประสงค์ 20 ธ.ค. 2560 09.00-16.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 122,123 19 ธ.ค. 2560 09.00-11.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ชั้น ชั้น 2 ห้อง 124,126 19 ธ.ค. 2560 09.00-11.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]