งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร3 ชั้น 2 19 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร3 ชั้น 2 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น
3 265 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร3 ชั้น 2 21 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 4 19 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 4 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 4 21 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร3 ชั้น 1 19 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร3 ชั้น 1 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 2 19 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 2 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 2 21 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร3 ชั้น 1 21 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 1 ชั้น 2 19 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 1 ชั้น 2 20 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย อาคาร 1 ชั้น 2 21 ธ.ค. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว 08.00 -09.00 น


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]