งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1ห้องประชุม 19 ธ.ค. 2560 09.00-13.30
-
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1ห้องประชุม 19 ธ.ค. 2560 14.00-18.30
-
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 สพป.สฎ.2 เจ้าภาพจัดแข่งที่ห้องโกเมน โรงแรมไดมอนด์ 20 ธ.ค. 2560 09.00-13.30
-
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 สพป.สฎ.2 เจ้าภาพจัดแข่งที่ห้องโกเมน โรงแรมไดมอนด์ 20 ธ.ค. 2560 14.00-18.30
-
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1ห้องประชุม 21 ธ.ค. 2560 09.00-13.30
-
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1ห้องประชุม 21 ธ.ค. 2560 14.00-18.30
-
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 สพป.สฎ.2 เจ้าภาพจัดแข่งที่ห้องโกเมน โรงแรมไดมอนด์ 19 ธ.ค. 2560 09.00-13.30
-
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 สพป.สฎ.2 เจ้าภาพ จัดแข่งที่ห้องโกเมน โรงแรมไดมอนด์ 19 ธ.ค. 2560 14.00-18.30
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1 ห้องประชุม 20 ธ.ค. 2560 09.00-13.30
-
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดตรณาราม อาคาร 1ห้องประชุม 20 ธ.ค. 2560 14.00-18.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]