งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่าง วันที่ 19 - 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารนิลุบล ห้อง 531 (เก็บตัว532) 19 ธ.ค. 2560 09.00เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.(สำหรับลำดับที่1-18แข่งภาคเช้า)ส่วนลำดับที่19-30แข่งภาคบ่าย รายงานตัวเวลา 12.00-12.30 น.)
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารนิลุบล ห้อง 533 (เก็บตัว 534 ) 19 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.(สำหรับลำดับที่1-18แข่งภาคเช้า)ส่วนลำดับที่19-30แข่งภาคบ่าย รายงานตัวเวลา 12.00-12.30 น.)
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารนิลุบล ห้อง 531 ( เก็บตัว532 ) 20 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารนิลุบล ห้อง 535 (เก็บตัว536 ) 19 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.(สำหรับลำดับที่1-18แข่งภาคเช้า)ส่วนลำดับที่19-30แข่งภาคบ่าย รายงานตัวเวลา 12.00-12.30 น.)
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารนิลุบล ห้อง 535 ( เก็บตัว536 ) 20 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารสุคนธา ห้อง 642 (เก็บตัว 643 ) 19 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารสุคนธา ห้อง 642 (เก็บตัว 643 ) 20 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารสุคนธา ห้อง อาเซี่ยน (เก็บตัว 627 ) 20 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
9 813 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารสุคนธา ห้อง 644 (เก็บตัว645 ) 19 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
10 814 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารสุคนธา ห้อง 644 (เก็บตัว645) 20 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
11 815 การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารนิลุบล ห้อง 533 (เก็บตัว 534 ) 20 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-08.30 น.
12 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารสุคนธา ห้อง 646,647 19 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.
13 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี อาคารสุคนธา ห้อง 646,647 20 ธ.ค. 2560 09.00 เป็นต้นไป รายงานตัวเวลา 08.00-09.00 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]