แผนผังสนามแข่งขันที่ใช้ในการแข่งขัน
ภาษาไทย โรงเรียนมานิตานุเคราะห์   (แผนที่เดินทาง) คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์
วิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม ๓   /วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโก สุราษฎร์  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /โรงเรียนวัดท่าไทร(ดิตถานุเคราะห์) /โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง  ภาษาต่างประเทศ/โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี 
สุขศึกษา และพลศึกษา/โรงเรียนวัดตรณาราม  ศิลปะ    - ทัศนศิลป์  /โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย     ศิลปะ - ดนตรี/โรงเรียนวมินทร์(ฮัวเหมิง)  /โรงเรียนบ้านบางใหญ่
วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 11:51 น.