แจ้งขยายการโอนข้อมูลสู่ระดับภาคใต้
แจ้งขยายการโอนข้อมูลสู่ระดับภาคใต้ เป็นภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
วันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 เวลา 16:52 น.