แจ้งสถานที่แข่งขัน/ประธานฯเลขานุการฯ/ผู้ประสานงานแต่ละศูนย์แข่งขัน
แจ้งสถานที่แข่งขัน/ประธานฯเลขานุการฯ/ผู้ประสานงานแต่ละศูนย์แข่งขัน
วันพุธ ที่ 01 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:19 น.