มีการปรับสถานที่ ที่ใช้แข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ
มีการปรับสถานที่ ที่ใช้แข่งขันกลุ่มสาระการงานอาชีพ ให้เข้าไปดูในตารางแข่งขัน
และขอแจ้ง 
อุปกรณ์ที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องนำมาเอง ในกลุ่มสาระฯนี้

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 , ม.1-ม.3
  ที่ต้องนำมาเองคือ อุปกรณ์สำหรับปูพื้น พ่นสี/ทาสี  ปลั๊กไฟ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 , ม.1-ม.3 

  ที่ต้องนำมาเองคืออุปกรณ์สำหรับปูพื้น พ่นสี/ทาสี  ปลั๊กไฟ
 
วันพุธ ที่ 08 พฤศจิกายน 2560 เวลา 22:19 น.