แจ้งข่าว จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรม  ละครคุณธรรม /ละครประวัติศาสตร์
การจัดตารางการแข่งขัน ต้องพิจารณาทีมทีเข้าแข่งขัน ต้องรอผลจากการโอนข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคใต้ ซึ่งจะมีความชัดเจน ในระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560
วันพฤหัสบดี ที่ 09 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:37 น.