ปฎิทินการดำเนินงานที่เกี่ยวกับระบบโปรแกรมฯ
 
---------------------------ระดับภาคใต้- v ---------------
♦ นำตารางการแข่งขันเข้าระบบโปรแกรมฯ

♦ โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค
24 - 25 ต.ค. 60

15  พ.ย. 60
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 21-26 พ.ย. 60
♦ แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค 27 พ.ย.-1 ธ.ค. 60
♦ ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค 2-4 ธ.ค. 60
♦ พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค 6 ธ.ค. 60 เป็นต้นไป
♦ การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 19-21 ธ.ค.60
วันพฤหัสบดี ที่ 19 ตุลาคม 2560 เวลา 23:48 น.