การโอนข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้(สพป.) ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จากแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา
ให้แต่ละเขตพื้นที่  โอนข้อมูล ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 พ.ย. 2560 นี้ ก่อนเวลา 16.00 น.
ตอนนี้ มีสพป.ตรังเขต 1 และ เขต 2 ได้โอนข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคใต้แล้ว และผู้ดูแลระบบภาคใต้นำเข้าแล้ว ขอขอบคุณมาก
 
วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:31 น.