การเข้าใช้งานโปรแกรมฯระดับโรงเรียน ที่เป็นตัวแทนแต่ละเขตพื้นที่
การเข้าใช้งานโปรแกรมฯระดับโรงเรียน ที่เป็นตัวแทนแต่ละเขตพื้นที่  ให้ใช้เลข UserและPassword ที่ได้รับเมื่อคราวระดับเขตพื้นที่หรือกลุ่มโรงเรียน
และการที่จะเข้าดูรายชื่อผู้แข่งขันในแต่ละกิจกรรม ให้ไปที่แท็ป เมนู ทางซ้ายมือ ใต้หน้าแรก มีแท็บ
รายชื่อนักเรียน ครู แต่ละกิจกรรม ให้คลิ๊กเลือกที่นี่ แล้วจะไปยังหน้าที่จะให้เลือกดูต่อๆไป
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12:53 น.