จำนวนทีมของแต่ละเขตพื้นที่
จำนวนทีมของแต่ละเขตพื้นที่การศึกษา  ที่เข้าทำการแข่งขัน
วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13:27 น.