แจ้งข่าว การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯละครคุณธรรมและละครประวัติศาสตร์
ตามที่เคยแจ้งว่า การแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯละครคุณธรรมและละครประวัติศาสตร์ นั้นให้รอความชัดเจนในการจัดลำดับทีมที่จะเข้าแข่งขัน ซึ่งขณะนี้ มีการโอนข้อมูลครบถ้วน ทำให้ศูนย์แข่งขันฯสามารถกำหนดลำดับแข่งขันได้แล้ว รายละเอียด ให้เข้าไปดูในตารางการแข่งขันกิจกรรมดังกล่าว
วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 23:50 น.