สเปคเครื่องและโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน
สเปคเครื่องและโปรแกรมที่ใช้ในการแข่งขัน
1.เครื่องที่ใช้แข่ง เป็น PC CPU CORE I5
2.Windows 10 64 bit
3.Microsoft  Office 2016 เมนูภาษาอังกฤษ
4.อุปกรณ์ที่นอกเหนือ เช่น หูฟัง  ให้นำมาเอง
วันพุธ ที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16:26 น.