การขับเคลื่อนการจัดงานศิลปหัตถกรรมในส่วนการจัดการแข่งขันฯ
การขับเคลื่อนการจัดการแข่งขันทักษะวิชาการฯ
วันศุกร์ ที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 00:12 น.