แจ้งข่าว กลุ่มสาระการเรียน: การงานอาชีพ
กลุ่มสาระการเรียนรู้: การงานอาชีพ(โรงเรียนเทพมิตรศึกษา) แจ้งให้โรงเรียนที่เข้าแข่งขันทราบ  ในส่วนของสิ่งที่ทางศูนย์แข่งจัดเตรียมให้ และการติดต่อประสานงานของแต่ละกิจกรรม
วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2560 เวลา 21:35 น.