แจ้งทีมที่เข้าแข่งขัน การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-3
แจ้งทีมที่เข้าแข่งขัน การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-3 
ด้วยมีเพียง 1 ทีม และมีข้อจำกัดในการจัด จึงขอเปลี่ยนแปลงวันเวลาและสถานที่แข่งเป็นดังนี้
จัดแข่งในวันที่ 19 ธันวาคม 2560  เวลา 08.30 - 10.30 น. ที่อาคารธำรงวิทย์ ชั้น 5 ห้อง 5511 เก็บตัวที่ห้อง 552 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา รายงานตัวเวลา 08.00 น.
วันพุธ ที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09:58 น.