เปิดระบบการพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ครูผู้สอน
ขณะนี้ เปิดระบบการพิมพ์บัตรประจำตัวนักเรียน ครูผู้สอน  แล้ว  เข้าไปทำได้ตลอด จนถึงวันแข่งขัน แต่ใคร่ขอความร่วมมือให้แทรกรูปและสั่งพิมพ์ให้แล้วเสร็จแต่เนิ่น ๆ เพราะ หากเข้าใช้เมื่อใกล้ถึงกำหนด มากๆ ระบบ อาจไม่รองรับ
ดูได้ที่แท็ป เมนู การพิมพ์บัตรประจำตัว
วันศุกร์ ที่ 01 ธันวาคม 2560 เวลา 16:12 น.