การขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน
โรงเรียนที่ประสงค์ขอเปลี่ยนตัวครูผู้สอน  ด้วยเหตุจำเป็นใดๆก็แล้วแต่  ให้ใช้แบบตามนี้ ส่งมาที่เมล์ samsuw5522@gmail.com  ได้จนถึง วันที่  12 ธันวาคม 2560 จะหยุดการอนุญาตเปลี่ยนตัว และจะให้เปลี่ยนตัวได้อีกครั้งที่หน้างานโดยนำแบบไปยื่น ณ จุดรายงานตัวเข้าทำการแข่งขัน 
วันจันทร์ ที่ 04 ธันวาคม 2560 เวลา 12:50 น.