แจ้งข่าว จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
กิจกรรม"การต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท)" 
ให้ทีมนักเรียนที่เข้าแข่งขัน  ได้นำแท็ปเล็ตพีซีหรือสมาร์ทโฟน(แนะนำให้ใช้ระบบAndroid) ที่สามารถลง
แอพนาฬิกาจับเวลาได้  มาด้วยในวันที่แข่งขัน เพื่อช่วยให้การจัดการแข่งขันซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ฯและให้เป็นไปด้วยความราบรื่น
วันจันทร์ ที่ 04 ธันวาคม 2560 เวลา 16:30 น.