แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันฯ
จังหวัดสุราษฎร์ธานีแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
หนังสือนำคำสั่ง/คณะกรรมการฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม 2560 เวลา 16:27 น.