การแทรกรูปนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน และครูผู้สอน ในบัตรประจำตัว
ทำความเข้าใจ เมื่อมีการโอนระบบข้อมูลจากเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละเขต เข้าสู่ระดับภาคใต้ ข้อมูลนักเรียนมา แต่เรื่องรูปในบัตรไม่มาด้วย ดังนั้นจึงต้องมีการแทรกรูปในบัตรประจำตัวใหม่ โดยต้องทำการถ่ายรูปนักเรียน ครูผู้สอน และทำการครอบตัดให้ได้ขนาด 450*600 จากนั้นบันทึกเป็นไฟล์ .jpec ไว้ และดำเนินตามคำแนะนำที่จัดเตรียมไว้ให้นี้ ขนาดของบัตรประจำตัวที่เหมาะสม 3.45*5.5 นิ้ว
วันพฤหัสบดี ที่ 07 ธันวาคม 2560 เวลา 20:32 น.