แจ้งขยายเวลาการส่งเอกสาร ผลงาน โครงงาน โครงการหรืออื่นๆ
แจ้งขยายเวลาการส่งเอกสาร ผลงาน โครงงาน โครงการหรืออื่นๆ ที่กำหนดให้ส่งภายในวันที่ 11 ธันวาคม 2560 ซึ่งวันดังกล่าวเป็นวันหยุดชดเชย จึงขยายให้เป็นภายในวันที่ 12 ​ ธันวาคม 2560 
วันอาทิตย์ ที่ 10 ธันวาคม 2560 เวลา 18:38 น.