แจ้งข่าว จากกลุ่มสาระการศึกษา เรียนรวม
แจ้งข่าว จากกลุ่มสาระการศึกษา เรียนรวม
เอกสารที่ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมมาในวันรายงานตัวเข้าแข่งขัน ณ จุดรายงานตัว 
ใบตรวจสอบความพิการ(เอกสารที่ต้องมีมาประกอบ)
โรงเรียนที่ได้ส่งมายังสพป.สฎ.3  ด้วยความเข้าใจคลาดเคลื่อน ได้รวบรวมส่งมอบไปยังศูนย์การแข่งขันโรงเรียนวัดกาญจนารามแล้ว
วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 10:07 น.