แจ้งข่าว จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
แจ้งข่าว จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ : คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP
กำหนด
โปรแกรม GSP เวอร์ชั่น 4.06 ไทย เท่านั้น
กิจกรรม"การต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท)" 
ให้ทีมนักเรียนที่เข้าแข่งขันทุกทีม  ได้นำแท็ปเล็ตพีซีหรือสมาร์ทโฟน ที่มีโปรแกรม chess clock มาด้วยในวันที่แข่งขัน เพื่อช่วยให้การจัดการแข่งขันซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ฯและเป็นไปด้วยความราบรื่น

 
วันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 เวลา 11:07 น.